avatar

Nehtovou modeláží se zabývám již čtvrtým rokem. Stejně jako v kterémkoliv jiném oboru i zde je nutné se neustále vzdělávat. Proto pro Vás navštěvuji stále nové kurzy nehtové modeláže, nail artu, různé semináře a samozřejmě veškeré dostupné veletrhy. Neustále vyhledávám v tomto světě nějaké novinky a doplňuji nabídku jak služeb, tak nabízeného zboží.
podpis